Galt - logo

Aktualności

Konferencja magazynu Real Estate Manager – fotogaleria

25/05/2016

Spotkanie na VI konferencji o zarządzaniu i administrowaniu obiektami komercyjnymi już za nami. Dziękujemy Organizatorowi za zaproszenie do grona prelegentów wydarzenia, a Uczestnikom za aktywny udział i owocną wymianę doświadczeń. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Czytaj dalej

KONFERENCJA W SEROCKU Z EKSPERTEM GALT

20/05/2016

Nasza kancelaria została zaproszona do wygłoszenia prelekcji na VI Konferencji organizowanej w Serocku przez magazyn Real Estate Manager pod tytułem „Zaawansowane zarządzanie i administracja obiektami komercyjnymi”. Kancelarię na wydarzeniu reprezentował ekspert i partner Galt – Sławomir Lisiecki. Prelegent w swoim wystąpieniu opowiedział  o nowoczesnych postanowieniach w umowach najmu w obiektach handlowych. Nakreślił także zbiór praktycznych porad o […]

Czytaj dalej

W przypadku upadłości najemcy

10/05/2016

Pierwszego stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Warto zapoznać się z nowymi zasadami, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na prawa i obowiązki obydwu stron umowy najmu. Przedsiębiorcy wynajmujący lokale komercyjne powinni rozważyć wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń na wypadek otwarcia restrukturyzacji lub ogłoszenia upadłości wobec najemcy jak najwcześniej, najlepiej jeszcze na etapie negocjowania umowy. Warto jednak […]

Czytaj dalej

Przykłady naszych projektów

Baza wiedzy

Odsetki za opóźnienie

legal, 01/02/2016

Od 1 stycznia 2016 roku, weszły w życie nowe zasady obliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. Maksymalne dopuszczalne odsetki za opóźnienie będą teraz wynosić 14% (a więc o 4 punkty procentowe więcej niż „zwykłe” maksymalne odsetki ustawowe). Żeby możliwe było dochodzenie tych wyższych odsetek, umowa powinna wprost odnosić się do „odsetek maksymalnych za opóźnienie”. […]

Czytaj dalej

Od 1 stycznia zmienią się zasady korzystania z ulgi na złe długi

tax, 21/12/2015

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. w wyniku zmian wprowadzonych ustawą – Prawo restrukturyzacyjne wierzyciel skorzysta z ulgi na złe długi, jeśli jego dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wymóg ten ma być spełniony na moment dostawy towaru lub świadczenia usługi oraz w przeddzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty VAT. Ulga […]

Czytaj dalej

Od 2016 roku usprawniona rada wierzycieli wesprze restrukturyzację

legal, 16/12/2015

Po 1 stycznia rada wierzycieli zyska  nowe uprawnienia i większy wpływ na działalność ratowanego podmiotu. Będzie mogła m.in. odwołać nadzorcę lub zarządcę. A nawet zmienić kolejność na listach wierzycieli. Rada wierzycieli będzie się składać z pięciu członków (plus dwóch zastępców), a w małych postępowaniach restrukturyzacyjnych (poniżej siedmiu wierzycieli) – z trzech członków. Więcej na temat rady wierzycieli […]

Czytaj dalej