Galt - logo

Aktualności

Wynajmujący vs. najemcy – sporne klauzule w umowach najmu

22/06/2016

Standardowa umowa najmu zawiera około 30 stron, a jej negocjacje mogą zająć od kilku do nawet ponad stu godzin. Rozmowy utykają zazwyczaj podczas uzgadniania przez strony trudnych kwestii, a skutki przedłużających się negocjacji mogą być dla obydwu stron bardzo dotkliwe i wymierne finansowo. Kancelaria Galt we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych przeprowadziła drugie badanie […]

Czytaj dalej

Szkolenie dla Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

10/06/2016

Eksperci naszej kancelarii, Adam Miłosz oraz Marianna Kokowska przeprowadzili szkolenie dla przedstawicieli Krajowego Związku Banków Spółdzielczych na temat zmian w Prawie restrukturyzacyjnym. Podczas spotkania padło wiele wartościowych pytań o nowelizację, poza prelekcją odbyła się także owocna dyskusja  uczestników szkolenia w temacie restrukturyzacji i wymiana doświadczeń. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego szkolenia.

Czytaj dalej

Zmiany w przepisach dotyczących tablic i urządzeń reklamowych

08/06/2016

Opłatę reklamową pobiera się od właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste (w takim wypadku opłata jest należna od użytkownika wieczystego), posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika […]

Czytaj dalej

Przykłady naszych projektów

Baza wiedzy

Odsetki za opóźnienie

legal, 01/02/2016

Od 1 stycznia 2016 roku, weszły w życie nowe zasady obliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. Maksymalne dopuszczalne odsetki za opóźnienie będą teraz wynosić 14% (a więc o 4 punkty procentowe więcej niż „zwykłe” maksymalne odsetki ustawowe). Żeby możliwe było dochodzenie tych wyższych odsetek, umowa powinna wprost odnosić się do „odsetek maksymalnych za opóźnienie”. […]

Czytaj dalej

Od 1 stycznia zmienią się zasady korzystania z ulgi na złe długi

tax, 21/12/2015

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. w wyniku zmian wprowadzonych ustawą – Prawo restrukturyzacyjne wierzyciel skorzysta z ulgi na złe długi, jeśli jego dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wymóg ten ma być spełniony na moment dostawy towaru lub świadczenia usługi oraz w przeddzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty VAT. Ulga […]

Czytaj dalej

Od 2016 roku usprawniona rada wierzycieli wesprze restrukturyzację

legal, 16/12/2015

Po 1 stycznia rada wierzycieli zyska  nowe uprawnienia i większy wpływ na działalność ratowanego podmiotu. Będzie mogła m.in. odwołać nadzorcę lub zarządcę. A nawet zmienić kolejność na listach wierzycieli. Rada wierzycieli będzie się składać z pięciu członków (plus dwóch zastępców), a w małych postępowaniach restrukturyzacyjnych (poniżej siedmiu wierzycieli) – z trzech członków. Więcej na temat rady wierzycieli […]

Czytaj dalej