Galt - logo

Aktualności

Galt pomysłodawcą projektu Green Lease Group

03/08/2016

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego liczba zielonych budynków w Polsce w ostatnim roku wzrosła o 30%. Mamy już ponad 330 certyfikowanych obiektów. Najemcy szukając powierzchni biurowej zwracają uwagę na aspekty ekologiczne, ale czy prawidłowo eksploatują zielone budynki? Jak sformalizować relację zarządca-najemca w tym zakresie? Firmy związane z rynkiem nieruchomości komercyjnych w Polsce powołały grupę roboczą […]

Czytaj dalej

Eksperci Galt wykładowcami Akademii PRCH

26/07/2016

Marianna Kokowska, Artur Gawiński oraz Sławomir Lisiecki znaleźli się w gronie wykładowców Akademii Polskiej Rady Centrów Handlowych. 8 września przybliżą uczestnikom aspekty prawne związane z najmem i umowami najmu. Akademia PRCH to certyfikowane przez PRCH kursy szkoleniowe skierowane do osób pragnących pogłębić swą wiedzę z obszaru zarządzania, leasingu i ekspansji oraz marketingu i PR centrów […]

Czytaj dalej

Nowe trendy i zmiany w umowach najmu obiektów handlowych

09/07/2016

W ostatnich latach na rynku najmu w obiektach handlowych można zaobserwować nowe tendencje, wynikające ze zmian zarówno na samym rynku najmu takich obiektów, jak i w prawie. Zmiany te znajdują odbicie w umowach najmu, do których wprowadza się nowe postanowienia lub których klauzule podlegają dalszemu precyzowaniu bądź zastępowaniu przez nowe rozwiązania. Zmiany w umowach najmu […]

Czytaj dalej

Przykłady naszych projektów

Baza wiedzy

Odsetki za opóźnienie

legal, 01/02/2016

Od 1 stycznia 2016 roku, weszły w życie nowe zasady obliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. Maksymalne dopuszczalne odsetki za opóźnienie będą teraz wynosić 14% (a więc o 4 punkty procentowe więcej niż „zwykłe” maksymalne odsetki ustawowe). Żeby możliwe było dochodzenie tych wyższych odsetek, umowa powinna wprost odnosić się do „odsetek maksymalnych za opóźnienie”. […]

Czytaj dalej

Od 1 stycznia zmienią się zasady korzystania z ulgi na złe długi

tax, 21/12/2015

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. w wyniku zmian wprowadzonych ustawą – Prawo restrukturyzacyjne wierzyciel skorzysta z ulgi na złe długi, jeśli jego dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wymóg ten ma być spełniony na moment dostawy towaru lub świadczenia usługi oraz w przeddzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty VAT. Ulga […]

Czytaj dalej

Od 2016 roku usprawniona rada wierzycieli wesprze restrukturyzację

legal, 16/12/2015

Po 1 stycznia rada wierzycieli zyska  nowe uprawnienia i większy wpływ na działalność ratowanego podmiotu. Będzie mogła m.in. odwołać nadzorcę lub zarządcę. A nawet zmienić kolejność na listach wierzycieli. Rada wierzycieli będzie się składać z pięciu członków (plus dwóch zastępców), a w małych postępowaniach restrukturyzacyjnych (poniżej siedmiu wierzycieli) – z trzech członków. Więcej na temat rady wierzycieli […]

Czytaj dalej