Galt - logo

Aktualności

Nowe trendy i zmiany w umowach najmu obiektów handlowych

09/07/2016

W ostatnich latach na rynku najmu w obiektach handlowych można zaobserwować nowe tendencje, wynikające ze zmian zarówno na samym rynku najmu takich obiektów, jak i w prawie. Zmiany te znajdują odbicie w umowach najmu, do których wprowadza się nowe postanowienia lub których klauzule podlegają dalszemu precyzowaniu bądź zastępowaniu przez nowe rozwiązania. Zmiany w umowach najmu […]

Czytaj dalej

Adam Miłosz prezesem Rady GPW

06/07/2016

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wybrała Adama Miłosza na stanowisko Przewodniczącego tego organu. Adam Miłosz jest radcą prawnym z 14-letnim doświadczeniem w sektorze nieruchomości i licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Jest także współzałożycielem i partnerem w kancelarii Galt, gdzie koordynuje prace w zakresie prawa spółek oraz restrukturyzacji i upadłości. Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy Papierów […]

Czytaj dalej

Książka „Opodatkowanie dochodów transgranicznych” z rozdziałem Aleksandry Trzópek

29/06/2016

Miło nam poinformować, że Aleksandra Trzópek, doradca podatkowy w naszej kancelarii, napisała rozdział do książki wydanej przez Wolters Kluwer „Opodatkowanie dochodów transgranicznych”. Zajęła się w nim przepisami dotyczącymi CFC (Controlled Foreign Company), które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2015 roku. Regulacje o CFC nakładają na polskich rezydentów obowiązek opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez zagraniczna spółki kontrolowane. Celem […]

Czytaj dalej

Przykłady naszych projektów

Baza wiedzy

Odsetki za opóźnienie

legal, 01/02/2016

Od 1 stycznia 2016 roku, weszły w życie nowe zasady obliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. Maksymalne dopuszczalne odsetki za opóźnienie będą teraz wynosić 14% (a więc o 4 punkty procentowe więcej niż „zwykłe” maksymalne odsetki ustawowe). Żeby możliwe było dochodzenie tych wyższych odsetek, umowa powinna wprost odnosić się do „odsetek maksymalnych za opóźnienie”. […]

Czytaj dalej

Od 1 stycznia zmienią się zasady korzystania z ulgi na złe długi

tax, 21/12/2015

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. w wyniku zmian wprowadzonych ustawą – Prawo restrukturyzacyjne wierzyciel skorzysta z ulgi na złe długi, jeśli jego dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wymóg ten ma być spełniony na moment dostawy towaru lub świadczenia usługi oraz w przeddzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty VAT. Ulga […]

Czytaj dalej

Od 2016 roku usprawniona rada wierzycieli wesprze restrukturyzację

legal, 16/12/2015

Po 1 stycznia rada wierzycieli zyska  nowe uprawnienia i większy wpływ na działalność ratowanego podmiotu. Będzie mogła m.in. odwołać nadzorcę lub zarządcę. A nawet zmienić kolejność na listach wierzycieli. Rada wierzycieli będzie się składać z pięciu członków (plus dwóch zastępców), a w małych postępowaniach restrukturyzacyjnych (poniżej siedmiu wierzycieli) – z trzech członków. Więcej na temat rady wierzycieli […]

Czytaj dalej