Galt - logo

Aktualności

Jakie są podatkowe konsekwencje przedterminowego wypowiedzenia umowy najmu?

10/01/2017

Kwoty otrzymane z tytułu wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu, powodują u wynajmującego konieczność wykazania przychodu podatkowego. Niemniej jednak wydaje się, że wynajmujący będzie zobowiązany zapłacić CIT do urzędu skarbowego dopiero po otrzymaniu zapłaty. Problematyczne jest rozstrzygnięcie, czy dłużnik powinien mieć możliwość pomniejszenia przychodów podatkowych o wydatki poniesione na wycofanie się z niekorzystnych zobowiązań umownych. Praktyka interpretacyjna organów […]

Czytaj dalej

RYNEK CZEKA NA USTAWĘ O REIT-ACH

08/12/2016

Partner naszej kancelarii, Artur Gawiński, wziął udział w debacie organizowanej przez portal retailnet.pl na temat konsultowanej właśnie ustawy dotyczącej REIT-ów. Goście debaty dyskutowali o tym dlaczego w Polsce do tej pory nie udało się  zaimplementować rozwiązań dotyczących REIT-ów, które od dawna funkcjonują na świecie oraz dlaczego warto jak najszybciej je wdrożyć. Już teraz możemy powiedzieć, […]

Czytaj dalej

Kolejny krok w kierunku zielonego załącznika

Green Lease Group, 06/12/2016

Wspólnie z członkami Green Lease Group dyskutowaliśmy dziś na temat zielonego załącznika do umów najmu powierzchni biurowych. Ma on określić obowiązki wynajmującego i najemcy w kontekście prawidłowej eksploatacji obiektów zielonych. Omówiliśmy zakres zagadnień, które załącznik powinien zawierać oraz jego wstępną formę. Efekty pracy grupy będziemy relacjonować na bieżąco.

Czytaj dalej

Przykłady naszych projektów

Baza wiedzy

Poważne sankcje za brak dokumentacji

tax, 13/12/2016

Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się przepisy dotyczące cen transferowych, a tym samym zmianie może ulec obowiązek dokumentacyjny dla poszczególnych spółek. 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać znowelizowane ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje dotyczące cen transferowych. Nie oznacza to […]

Czytaj dalej

Sprawozdanie z działalności Country by Country (CbC)

tax, 05/12/2016

Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez firmę w poprzednim roku podatkowym. 1 stycznia 2016 roku znowelizowane zostały ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany w przepisach będą miały znaczący wpływ na regulacje dotyczące […]

Czytaj dalej

Dokumentacja Master File

tax, 29/11/2016

Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez spółkę w poprzednim roku podatkowym. 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany w przepisach będą miały znaczący wpływ na regulacje […]

Czytaj dalej