Galt - logo
 • businessman signing a contract

  Likwidacja zakładu pracy nie chroni przed zwolnieniem żadnego pracownika

  2017-08-17

  Przepisy wyłączają lub ograniczają ochronę trwałości stosunku pracy w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy. Ta druga opcja, jako zależna od woli decydentów spółki, rodzi pokusę wykorzystania tej drogi jako sposobu na pozbycie się niewygodnych pracowników. Likwidacja zakładu pracy jest okolicznością uzasadniającą rozwiązanie umów o pracę z członkami załogi, nawet z tymi korzystającymi z ochrony przed […]

  Czytaj więcej

 • expert

  Relacje stron określi treść kontraktu menedżerskiego

  2017-08-10

  Porównując kontrakt menedżerski do umowy o pracę – która też może być podstawą powierzenia obowiązków zarządcy – pozwala on na zastosowanie bardziej elastycznych, dogodniejszych dla spółki mechanizmów. Umowa o zarządzanie, jako umowa cywilnoprawna, nie podlega regulacjom prawa pracy. Oznacza to, że strony mogą ustalić zasady świadczenia usług przez menedżera w odmienny sposób. Nawiązanie z członkiem […]

  Czytaj więcej

 • law

  Upadłość a ułatwiona redukcja zatrudnienia

  2017-08-04

  Jeśli pracodawca ogłosi upadłość lub otworzy postępowanie sanacyjne, może skorzystać z ułatwień przy redukcji zatrudnienia. Upadłość lub restrukturyzacja pracodawcy ogranicza ochronę pracownika jako słabszej strony stosunku pracy. Wyłączeniu lub modyfikacji ulega wówczas szereg przepisów kodeksu pracy dotyczących rozwiązywania umów o pracę. Biorąc pod uwagę fakt, że redukcja zatrudnienia w takich przypadkach jest najczęściej nieuchronna, jest […]

  Czytaj więcej

 • how to bake bread

  Mediacja w sprawach pracowniczych

  2017-07-27

  W najnowszym wydaniu miesięcznika Benefit o mediacjach w sprawach pracowniczych opowiadają ekpertka Galt Katarzyna Kamińska oraz mediator Kancelarii Mediacyjnej „MEDIATRIX, Anna Wąsowska. Mediacja w sprawach pracowniczych jest atrakcyjnym sposobem na rozwiązanie sporu dla obu stron stosunku pracy. Dzięki poufności zapewnianej w mediacji pracodawca może zapobiec eskalacji konfliktu i jego negatywnemu oddziaływaniu na resztę załogi i […]

  Czytaj więcej

 • paragraph

  Kiedy pensja członka zarządu wolna od składek ZUS

  2017-07-19

  Jeśli członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie powołania, nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym, ani zdrowotnemu. Inaczej jest, gdy dodatkowo zawrze ze spółką umowę o pracę lub kontrakt cywilnoprawny. Więcej na ten temat w artykule naszej ekspertki Katarzyny Kamińskiej w Rzeczpospolitej. Zachęcamy do lektury.

  Czytaj więcej

 • eurobuild_logo_cut

  Komentarz dla EurobuildCEE

  2017-07-17

  Ekspert naszej kancelarii, Maciej Żółtek udzielił komentarza portalowi EurobuildCEE na temat kary umownej nakładanej najemcom przez wynajmującego. Zachęcamy do lektury.

  Czytaj więcej

 • 2017-04-20_212328

  Galt w wywiadzie dla Rzeczpospolitej

  2017-07-11

  Nasza ekspertka, Katarzyna Kamińska, udzieliła wywiadu redakcji gazety Rzeczpospolita na temat powierzenia innej pracy tylko zamiast, a nie obok dotychczasowych obowiązków. Zachęcamy do zapoznania się z rozmową na portalu gazety.

  Czytaj więcej

 • expert

  Korzystanie z „wynajmu” kierowców może być ryzykowne

  2017-07-10

  Na rynku transportowym funkcjonują podmioty zajmujące się „wynajmowaniem” kierowców. Korzystanie z ich usług może być jednak obarczone dość dużym ryzykiem – nie wszystkie bowiem takiego typu firmy prowadzą swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naszej ekspertki Katarzyny Kamińskiej. 

  Czytaj więcej

 • Good MorningSunshine!

  Lato HR – „Zwinna organizacja – jak budować zwinny HR?

  2017-07-06

  Nasza ekspertka Katarzyna Kamińska została zaproszona do grona prelegentów konferencji Lato HR, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Zwinna organizacja – jak budować zwinny HR?”. W kontekście trendów demograficznych i zmian na rynku pracy eksperci w panelu dyskusyjnym rozmawiali m.in. o zwinnej rekrutacji oraz rozwiązaniach pomagających organizacjom zmniejszać koszty i ryzyko oraz poprawiać […]

  Czytaj więcej

 • galt (2)

  O agencjach pracy tymczasowej dla Pulsu Biznesu

  2017-06-07

  Pośrednicy w zatrudnieniu i pracy tymczasowej będą musieli złożyć do rejestru oświadczenia o zakresie ich usług, a brak lokalu pozbawi ich certyfikatu. — Agencja, które chce prowadzić działalność o obu profilach, powinna uzyskać oba certyfikaty. Świadczenie usług bez wpisu do rejestru jest bowiem wykroczeniem — przestrzega Katarzyna Kamińska, starszy prawnik w Kancelarii Galt. Zwraca przy tym uwagę, że o certyfikaty […]

  Czytaj więcej

Więcej aktualności