Galt - logo

Kolejny krok w kierunku zielonego załącznika

2016-12-06

Wspólnie z członkami Green Lease Group dyskutowaliśmy dziś na temat zielonego załącznika do umów najmu powierzchni biurowych. Ma on określić obowiązki wynajmującego i najemcy w kontekście prawidłowej eksploatacji obiektów zielonych. Omówiliśmy zakres zagadnień, które załącznik powinien zawierać oraz jego wstępną formę. Efekty pracy grupy będziemy relacjonować na bieżąco.


Wróć do aktualności