Galt - logo

Mediacja w sprawach pracowniczych

2017-07-27

W najnowszym wydaniu miesięcznika Benefit o mediacjach w sprawach pracowniczych opowiadają ekpertka Galt Katarzyna Kamińska oraz mediator Kancelarii Mediacyjnej „MEDIATRIX, Anna Wąsowska.

Mediacja w sprawach pracowniczych jest atrakcyjnym sposobem na rozwiązanie sporu dla obu stron stosunku pracy. Dzięki poufności zapewnianej w mediacji pracodawca może zapobiec eskalacji konfliktu i jego negatywnemu oddziaływaniu na resztę załogi i otoczenie pracodawcy (kontrahentów, inwestorów). Obecność mediatora pozwala z kolei zniwelować dysproporcję stron, występującą w relacji pracowniczej. Ponadto obie strony zachowują wpływ na sposób rozwiązywania sporu, którego brak w postępowaniu sądowym czy arbitrażowym. Powoduje to, że pracownik zachowuje poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza że skorzystanie z mediacji nie wyklucza wszczęcia postępowania sądowego.

Zachęcamy do lektury artykułu w magazynie Benefit i na stronie internetowej czasopisma.


Wróć do aktualności