Galt - logo

Niektórzy członkowie grup kapitałowych mają obowiązek złożyć nowy formularz CBC-P już do końca października

2017-10-19

Członkowie międzynarodowych grup kapitałowych, których roczne skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln euro a ich rok sprawozdawczy zakończył się 31 grudnia 2016, powinni złożyć formularz CBC-P już do końca października 2017 r.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami wprowadziła przepisy dotyczące składania raportu Country-By-Country. Jednocześnie zostały uchylone przepisy zawarte wcześniej w ustawie o podatku od osób prawnych.

Obowiązek składania raportu Country-By-Country

Dotychczas obowiązek składania raportu CBC miały jedynie polskie podmioty będące jednostkami dominującymi w grupie oraz spełniające dodatkowe warunki określone w przepisach CIT.

Nowa ustawa rozszerzyła krąg podmiotów zobowiązanych do składania raportu CBC. W rozumieniu nowych regulacji, jeżeli jednostka dominująca nie przygotowała raportu CBC lub nie wyznaczyła innego podmiotu z grupy który ma to zrobić, to zobowiązana do tego będzie polska spółka.

Obowiązek składania powiadomienia o grupie podmiotów – formularz CBC-P

Nawet jeżeli podmiot nie musi składać raportu CBC, jest obowiązany do złożenia formularza CBC-P. Jest to powiadomienie informujące jaka jednostka i w jakim państwie będzie składać raport CBC. Dla grupy z rokiem sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2016 r., termin na złożenie powiadomienia upływa z końcem października 2017.

Co więcej, zgodnie z komunikatem Ministerstwa wszystkie jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów będą miały obowiązek przekazania powiadomienia za rok 2016, gdy wyżej wymieniona grupa kapitałowa będzie miała obowiązek złożenia raportu CBC w jakimkolwiek państwie lub terytorium.

Podsumowanie

Podsumowując polskie podmioty będące częścią grupy kapitałowej powinny zidentyfikować czy ich grupa spełnia przesłanki z Ustawy obligujące do przygotowania raportu CBC oraz która spółka z grupy składa ten raport.

Wzór formularza CBC-P do powiadomienia oraz jego opis znajduje się na stronie Ministerstwa: link. Od 19 października 2017 powinna być możliwość składania tego formularza w systemie e-Deklaracje.


Wróć do aktualności