Galt - logo

Podatki z Galt: Wydatki związane z zewnętrznym finansowaniem mieszkaniowych projektów deweloperskich – PODATKOWE SKUTKI UJĘCIA KSIĘGOWEGO

2017-09-13

Sposób zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zewnętrznym finansowaniem mieszkaniowych projektów deweloperskich zależy od ich ujęcia księgowego.

Ujęcie zapłaconych odsetek jako „produkcja / roboty w toku” skutkuje tym, że odsetki te można zaliczyć do kosztów podatkowych dopiero w momencie zbycia lokali – są to koszty bezpośrednie. Natomiast ujęcie zapłaconych odsetek jako „bieżącej działalności” skutkuje tym, że stanowią one podatkowy koszt uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia – są to koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie).


Wróć do aktualności