Galt - logo

Umowa dla menedżera

2017-10-26

Kontrakt menedżerski jest zawierany zazwyczaj z menedżerem, któremu powierzamy zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa lub jego częścią. Można powiedzieć, że w praktyce pod tą nazwą kryje się po prostu umowa o zarządzanie, niezależnie od tego do jakiego typu ją zakwalifikujemy. Warto bowiem od razu zaznaczyć, że wbrew obiegowym stwierdzeniom, w prawie nie zdefiniowano terminu „kontrakt menedżerski”.

Najczęściej mówi się o nim w kontekście umowy cywilnoprawnej, a nie umowy o pracę, zawieranej z zarządzającymi przedsiębiorstwem (członkami zarządu, innymi osobami). Porozumienia takie są zawierane na zasadzie swobody umów, czyli najczęściej stanowią umowę o świadczenia usług, do której na podstawie art. 750 k.c. stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia (i tak zostają zgłaszane do ZU). Aczkolwiek w literaturze można też znaleźć zakwalifikowanie do kontraktów menedżerskich umów o pracę.

Z drugiej strony, biorąc pod uwagę przedmiot i osobę, z którą umowa jest zawierana, nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby tę nazwę stosować też do stosunku pracy. Niezależnie od stosowanego nazewnictwa, wybrana forma zatrudnienia będzie miała związek z określonymi korzyściami dla firmy lub menedżera.

Więcej na temat kontraktu menadżerskiego w artykule naszej ekspertki Katarzyny Kamińskiej.


Wróć do aktualności