Galt - logo

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 roku. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych.

2017-11-30

22 listopada 2017 roku Prezydent podpisał ustawę implementującą unijną dyrektywę ATAD. W praktyce nowe przepisy ograniczają możliwości korzystania z optymalizacji podatkowej. Ponadto wprowadzony został tzw. podatek od centrów handlowych.

Te i inne zmiany nasi eksperci omawiają na szkoleniu, którego program przedstawiamy poniżej:

 1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
 2. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
 3. Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych („cienka kapitalizacja”).
 4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych.
 5. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
 6. Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
 7. Wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych dla spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do kosztów strat z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.
 9. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
 10. Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).
 11. Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.
 12. Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekracza 1.000,00 PLN.
 13. Rozszerzenie klauzuli nieruchomościowej.
 14. Dodanie klauzuli uzasadnienia ekonomicznego dla aportu przedsiębiorstwa lub ZCP.
 15. Koszty w przypadku podziału spółki  przez wydzielenie.
 16. Konsekwencje podatkowe wniesienia wkładu pieniężnego do spółek kapitałowych.
 17. Możliwość szacowania wartości usług.
 18. Zestawienie zmian w podatku PIT.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniem, zapraszamy serdecznie do kontaktu.


Wróć do aktualności