Galt - logo

Analiza benchmarkowa dla transakcji z podmiotami powiązanymi

ceny transferowe, podatki

Od 1 stycznia br. niektórzy podatnicy muszą przygotowywać analizę danych porównawczych (benchmark) dla transakcji z podmiotami powiązanymi. W tym celu można wykorzystać informacje z komercyjnych baz danych.

Z początkiem roku zaczęły obowiązywać kolejne przepisy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach dotyczą regulacji cen transferowych.

Przepisy te wprowadzają wiele istotnych zmian nakładających na podatników nowe obowiązki. Zmiany weszły w życie w 2016 roku (częściowo), a głównie w 2017 roku. W myśl znowelizowanych przepisów, wraz ze wzrostem przychodów (kosztów) spółki w poprzednim roku podatkowym jej obowiązki podstawowe w zakresie cen transferowych zostają powiększone o obowiązki dodatkowe.

Zachęcamy do lektury artykułu naszego eksperta Artura Gawińskiego w Rzeczpospolitej.

 


Wróć do listy