Galt - logo
 • OBOWIĄZEK SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ELEKTRONICZNIE OD 15 MARCA 2018 R.

  , księgowość podatki

  Od 15 marca 2018 roku złożenie rocznego sprawozdania finansowego następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów Finansowych  na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/. W tym celu trzeba mieć konto na portalu S24. Takie sprawozdanie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – gdzie musi być to co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest […]

  Czytaj więcej

 • Podatki z Galt Tax: Nowa interpretacja ogólna dotycząca przepisów o cenach transferowych

  , ceny transferowe

  W dniu 24 stycznia 2018 roku Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną dotyczącą przepisów o cenach transferowych. Zgodnie z zaprezentowanym przez MF stanowiskiem, „w celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej podatnik jest zobowiązany do odniesienia progów transakcyjnych […] do wartości stanowiącej sumę wartości transakcji jednego rodzaju lub innego zdarzenia jednego rodzaju zawartej z poszczególnymi podmiotami powiązanymi, […]

  Czytaj więcej

 • Jakie są skutki podpisania umowy na roboty budowlane w 2016 r.

  , podatki

  Od 1 stycznia 2017 r. w ramach pakietu uszczelniającego, wprowadzono modyfikacje dotyczące rozliczania VAT przez podwykonawców świadczących usługi budowlane. W celu doprecyzowania, jakie usługi należy uznać za budowlane, w ustawie o VAT znalazł się załącznik 14. Obecnie podwykonawcy, rozliczając się ze swoimi kontrahentami za usługi z załącznika 14, wykonane od 1 stycznia 2017 r., wystawiają […]

  Czytaj więcej