Galt - logo
 • Podatki z Galt Tax: Podatkowe ulgi za złe długi – co to jest i jak możemy temu zaradzić?

  , podatki

  Wystawiając kontrahentowi fakturę VAT, musimy zapłacić wynikające z niej zarówno podatek VAT jak i podatek dochodowy. Łącznie, oba te podatki stanowią ponad jedną trzecią kwoty brutto. Jeżeli dłużnik nie zapłacił w terminie naszej faktury, to nie dość, że nie otrzymujemy zapłaty za nasz towar lub usługę, to jeszcze musieliśmy zapłacić wysokie podatki do urzędu skarbowego. […]

  Czytaj więcej

 • Analiza benchmarkowa dla transakcji z podmiotami powiązanymi

  , ceny transferowe podatki

  Od 1 stycznia br. niektórzy podatnicy muszą przygotowywać analizę danych porównawczych (benchmark) dla transakcji z podmiotami powiązanymi. W tym celu można wykorzystać informacje z komercyjnych baz danych. Z początkiem roku zaczęły obowiązywać kolejne przepisy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach dotyczą regulacji […]

  Czytaj więcej

 • Poważne sankcje za brak dokumentacji

  , ceny transferowe podatki

  Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się przepisy dotyczące cen transferowych, a tym samym zmianie może ulec obowiązek dokumentacyjny dla poszczególnych spółek. 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać znowelizowane ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje dotyczące cen transferowych. Nie oznacza to […]

  Czytaj więcej

 • Sprawozdanie z działalności Country by Country (CbC)

  , ceny transferowe

  Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez firmę w poprzednim roku podatkowym. 1 stycznia 2016 roku znowelizowane zostały ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany w przepisach będą miały znaczący wpływ na regulacje dotyczące […]

  Czytaj więcej

 • Dokumentacja Master File

  , ceny transferowe

  Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez spółkę w poprzednim roku podatkowym. 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany w przepisach będą miały znaczący wpływ na regulacje […]

  Czytaj więcej

 • Nowy zakres informacyjny przygotowanych dokumentacji (cz. 3)

  , ceny transferowe

  Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez firmę w poprzednim roku podatkowym. 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje dotyczące cen […]

  Czytaj więcej

 • Nowy zakres informacyjny przygotowanych dokumentacji (cz. 2)

  , ceny transferowe

  Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez firmę w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym. 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje […]

  Czytaj więcej

 • Nowy zakres informacyjny dokumentacji podatkowych (cz. 1)

  , ceny transferowe

  Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez firmę w poprzednim roku podatkowym. 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje dotyczące cen […]

  Czytaj więcej

 • Kto w przyszłym roku przygotuje dokumentację cen transferowych (cz.2)

  , ceny transferowe podatki

  CIT | Od 1 stycznia 2017 wejdą w życie nowe przepisy dotyczące cen transferowych. Oprócz wartości transakcji będą brały pod uwagę także wielkość przychodów podatnika. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych będące rezultatem nowelizacji ustaw o CIT i o PIT zmuszają podatników do weryfikacji własnych obowiązków podatkowych. Oprócz zmiany definicji podmiotu powiązanego (czyt. artykuł cz. […]

  Czytaj więcej

 • Kto w przyszłym roku przygotuje dokumentację cen transferowych (cz. 1) CIT

  , ceny transferowe podatki

  Od 1 stycznia 2017 zmieni się definicja podmiotu powiązanego. Część podatników zostanie wyłączona spod obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. Od 2017 zaczną obowiązywać kluczowe dla cen transferowych zmiany w ustawach o PIT i o CIT wprowadzone przepisami  ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz […]

  Czytaj więcej

Więcej artykułów