Galt - logo
 • Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.

  , podatki

  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług w sprawie tzw. białej listy podatników VAT – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa zakłada m.in. stworzenie elektronicznej bazy podatników VAT. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mieli możliwość zweryfikowania informacji o kontrahencie. Najważniejsza zmiana, jaką wprowadza nowelizacja jest utworzenie jednej bazy podatników VAT. Nowe przepisy przewidują, że […]

  Czytaj więcej

 • Podatki z Galt Tax: Podatkowe ulgi za złe długi – co to jest i jak możemy temu zaradzić?

  , podatki

  Wystawiając kontrahentowi fakturę VAT, musimy zapłacić wynikające z niej zarówno podatek VAT jak i podatek dochodowy. Łącznie, oba te podatki stanowią ponad jedną trzecią kwoty brutto. Jeżeli dłużnik nie zapłacił w terminie naszej faktury, to nie dość, że nie otrzymujemy zapłaty za nasz towar lub usługę, to jeszcze musieliśmy zapłacić wysokie podatki do urzędu skarbowego. […]

  Czytaj więcej

 • Analiza benchmarkowa dla transakcji z podmiotami powiązanymi

  , podatki ceny transferowe

  Od 1 stycznia br. niektórzy podatnicy muszą przygotowywać analizę danych porównawczych (benchmark) dla transakcji z podmiotami powiązanymi. W tym celu można wykorzystać informacje z komercyjnych baz danych. Z początkiem roku zaczęły obowiązywać kolejne przepisy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach dotyczą regulacji […]

  Czytaj więcej

 • Czym jest studium porównawcze? – wypróbuj kalkulator rynkowości cen trasferowych

  , ceny transferowe

  Studium porównawcze jest badaniem statystycznym danych finansowych, mającym na celu określenie rynkowego poziomu cen charakterystycznych dla danego typu transakcji. Studium porównawcze znacznie ogranicza ryzyko sporu z organem podatkowym co do rynkowego poziomu cen ustalonych między podmiotami powiązanymi, co mogłoby prowadzić do szacowania dochodu przez organy podatkowe. Studium stanowi dowód pozwalający wykazać w toku postępowania podatkowego […]

  Czytaj więcej

 • Czym są ceny transferowe? – wypróbuj kalkulator i sprawdź obowiązki dokumentacyjne

  , ceny transferowe

  Ceny transferowe są cenami, po których przedsiębiorstwo sprzedaje towary lub dobra niematerialne lub świadczy usługi podmiotom powiązanym. Podatnicy powinni rozliczać się rynkowo, w przeciwnym razie organy podatkowe mogą doszacować zaniżony dochód z tytułu zawyżonych kosztów albo z tytułu zaniżonych przychodów. Proces ten obrazuje poniższy graf (przykład dla świadczonych usług): Zmiany w przepisach o cenach transferowych […]

  Czytaj więcej

 • Poważne sankcje za brak dokumentacji

  , podatki ceny transferowe

  Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się przepisy dotyczące cen transferowych, a tym samym zmianie może ulec obowiązek dokumentacyjny dla poszczególnych spółek. 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać znowelizowane ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje dotyczące cen transferowych. Nie oznacza to […]

  Czytaj więcej

 • Sprawozdanie z działalności Country by Country (CbC)

  , ceny transferowe

  Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez firmę w poprzednim roku podatkowym. 1 stycznia 2016 roku znowelizowane zostały ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany w przepisach będą miały znaczący wpływ na regulacje dotyczące […]

  Czytaj więcej

 • Dokumentacja Master File

  , ceny transferowe

  Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez spółkę w poprzednim roku podatkowym. 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany w przepisach będą miały znaczący wpływ na regulacje […]

  Czytaj więcej

 • Nowy zakres informacyjny przygotowanych dokumentacji (cz. 3)

  , ceny transferowe

  Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez firmę w poprzednim roku podatkowym. 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje dotyczące cen […]

  Czytaj więcej

 • Nowy zakres informacyjny przygotowanych dokumentacji (cz. 2)

  , ceny transferowe

  Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez firmę w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym. 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje […]

  Czytaj więcej

Więcej artykułów