Galt - logo
  • Podatki z Galt: Wydatki związane z zewnętrznym finansowaniem mieszkaniowych projektów deweloperskich – PODATKOWE SKUTKI UJĘCIA KSIĘGOWEGO

    , księgowość podatki

    Sposób zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zewnętrznym finansowaniem mieszkaniowych projektów deweloperskich zależy od ich ujęcia księgowego. Ujęcie zapłaconych odsetek jako „produkcja / roboty w toku” skutkuje tym, że odsetki te można zaliczyć do kosztów podatkowych dopiero w momencie zbycia lokali – są to koszty bezpośrednie. Natomiast ujęcie zapłaconych odsetek jako „bieżącej […]

    Czytaj więcej