Galt - logo
  • Niektórzy członkowie grup kapitałowych mają obowiązek złożyć nowy formularz CBC-P już do końca października 2017

    , ceny transferowe podatki

    Członkowie międzynarodowych grup kapitałowych, których roczne skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln euro a ich rok sprawozdawczy zakończył się 31 grudnia 2016, powinni złożyć formularz CBC-P już do końca października 2017 r. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami wprowadziła przepisy dotyczące składania raportu Country-By-Country. Jednocześnie zostały uchylone przepisy […]

    Czytaj więcej