Galt - logo
 • Podatki z Galt Tax: Nowa interpretacja ogólna dotycząca przepisów o cenach transferowych

  , ceny transferowe

  W dniu 24 stycznia 2018 roku Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną dotyczącą przepisów o cenach transferowych. Zgodnie z zaprezentowanym przez MF stanowiskiem, „w celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej podatnik jest zobowiązany do odniesienia progów transakcyjnych […] do wartości stanowiącej sumę wartości transakcji jednego rodzaju lub innego zdarzenia jednego rodzaju zawartej z poszczególnymi podmiotami powiązanymi, […]

  Czytaj więcej

 • Niektórzy członkowie grup kapitałowych mają obowiązek złożyć nowy formularz CBC-P już do końca października 2017

  , podatki ceny transferowe

  Członkowie międzynarodowych grup kapitałowych, których roczne skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln euro a ich rok sprawozdawczy zakończył się 31 grudnia 2016, powinni złożyć formularz CBC-P już do końca października 2017 r. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami wprowadziła przepisy dotyczące składania raportu Country-By-Country. Jednocześnie zostały uchylone przepisy […]

  Czytaj więcej

 • Podatki z Galt Tax: Rozporządzenia doprecyzowujące nowe wymogi dla dokumentacji cen transferowych wchodzą jutro w życie (03.10.2017)

  , podatki ceny transferowe

  Wchodzące w życie 3 października rozporządzenia* zawierają między innymi szczegółowy opis elementów dokumentacji krajowej (local file), dokumentacji grupowej (master file) oraz analizy danych porównawczych (benchmark), a więc nowe dokumentacje, które niektórzy przedsiębiorcy muszą przygotować już za rok 2017. Rozporządzenia uzupełniają przepisy o cenach transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Wskazówki jakie znajdują się w […]

  Czytaj więcej

 • Analiza benchmarkowa dla transakcji z podmiotami powiązanymi

  , podatki ceny transferowe

  Od 1 stycznia br. niektórzy podatnicy muszą przygotowywać analizę danych porównawczych (benchmark) dla transakcji z podmiotami powiązanymi. W tym celu można wykorzystać informacje z komercyjnych baz danych. Z początkiem roku zaczęły obowiązywać kolejne przepisy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach dotyczą regulacji […]

  Czytaj więcej

 • Czym jest studium porównawcze? – wypróbuj kalkulator rynkowości cen trasferowych

  , ceny transferowe

  Studium porównawcze jest badaniem statystycznym danych finansowych, mającym na celu określenie rynkowego poziomu cen charakterystycznych dla danego typu transakcji. Studium porównawcze znacznie ogranicza ryzyko sporu z organem podatkowym co do rynkowego poziomu cen ustalonych między podmiotami powiązanymi, co mogłoby prowadzić do szacowania dochodu przez organy podatkowe. Studium stanowi dowód pozwalający wykazać w toku postępowania podatkowego […]

  Czytaj więcej

 • Czym są ceny transferowe? – wypróbuj kalkulator i sprawdź obowiązki dokumentacyjne

  , ceny transferowe

  Ceny transferowe są cenami, po których przedsiębiorstwo sprzedaje towary lub dobra niematerialne lub świadczy usługi podmiotom powiązanym. Podatnicy powinni rozliczać się rynkowo, w przeciwnym razie organy podatkowe mogą doszacować zaniżony dochód z tytułu zawyżonych kosztów albo z tytułu zaniżonych przychodów. Proces ten obrazuje poniższy graf (przykład dla świadczonych usług): Zmiany w przepisach o cenach transferowych […]

  Czytaj więcej

 • Poważne sankcje za brak dokumentacji

  , podatki ceny transferowe

  Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się przepisy dotyczące cen transferowych, a tym samym zmianie może ulec obowiązek dokumentacyjny dla poszczególnych spółek. 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać znowelizowane ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje dotyczące cen transferowych. Nie oznacza to […]

  Czytaj więcej

 • Sprawozdanie z działalności Country by Country (CbC)

  , ceny transferowe

  Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez firmę w poprzednim roku podatkowym. 1 stycznia 2016 roku znowelizowane zostały ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany w przepisach będą miały znaczący wpływ na regulacje dotyczące […]

  Czytaj więcej

 • Dokumentacja Master File

  , ceny transferowe

  Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez spółkę w poprzednim roku podatkowym. 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany w przepisach będą miały znaczący wpływ na regulacje […]

  Czytaj więcej

 • Nowy zakres informacyjny przygotowanych dokumentacji (cz. 3)

  , ceny transferowe

  Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez firmę w poprzednim roku podatkowym. 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje dotyczące cen […]

  Czytaj więcej

Więcej artykułów