Galt - logo
 • Outsourcing pracowniczy na kontrolowanym

  , prawo

  W najnowszym wydaniu magazynu Truck & Business ukazał się artykuł naszej ekspertki  – „Outsourcing pracowniczy na kontrolowanym”. Możliwość korzystania z pracowników innego podmiotu nie jest zabroniona. Wręcz przeciwnie, takie sytuacje dopuszcza wprost kodeks pracy. Mogą mieć one jednak charakter czasowy. Zachęcamy do lektury całości artykułu w magazynie. (Kliknij aby pobrać)  

  Czytaj więcej

 • Niewypłacalność wreszcie doprecyzowana

  , prawo

  Rodzina bankrutującego przedsiębiorcy też uzyska pomoc z FGŚP. Nowe prawo wejdzie w życie 5 września. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy zawiera jej własną definicję na potrzeby zaspokajania pracowników, których zakład pracy bankrutuje. Ustawa definiuje tę niewypłacalność, wyliczając sytuacje, w których pracodawca nie może wypełniać swoich zobowiązań finansowych, czyli np. ogłoszenie upadłości, […]

  Czytaj więcej

 • Upadłość a ułatwiona redukcja zatrudnienia

  , prawo

  Jeśli pracodawca ogłosi upadłość lub otworzy postępowanie sanacyjne, może skorzystać z ułatwień przy redukcji zatrudnienia. Upadłość lub restrukturyzacja pracodawcy ogranicza ochronę pracownika jako słabszej strony stosunku pracy. Wyłączeniu lub modyfikacji ulega wówczas szereg przepisów kodeksu pracy dotyczących rozwiązywania umów o pracę. Biorąc pod uwagę fakt, że redukcja zatrudnienia w takich przypadkach jest najczęściej nieuchronna, jest […]

  Czytaj więcej

 • Mediacje w sprawach pracowniczych

  , prawo

  Nowelizacja Kodeksu pracy ma nakładać na pracodawców obowiązek informacyjny, polegający na poinformowaniu pracowników, w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy, o możliwości pozasądowego rozwiązania konfliktu: wszczęcia postępowania pojednawczego, jeżeli u pracodawcy działa komisja pojednawcza lub mediacji, na podstawie zawartej z pracodawcą umowy o mediację. Oba z powyższych sposobów rozwiązywania sporów, a także możliwość arbitrażu w […]

  Czytaj więcej

 • Korzystanie z „wynajmu” kierowców może być ryzykowne

  , prawo

  Na rynku transportowym funkcjonują podmioty zajmujące się „wynajmowaniem” kierowców. Korzystanie z ich usług może być jednak obarczone dość dużym ryzykiem – nie wszystkie bowiem takiego typu firmy prowadzą swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możliwość korzystania z pracowników innego podmiotu nie jest zabroniona. Takie sytuacje dopuszcza wprost kodeks pracy. Sytuacje takie mają mieć jednak charakter […]

  Czytaj więcej

 • O agencjach pracy tymczasowej dla Pulsu Biznesu

  , prawo

  Pośrednicy w zatrudnieniu i pracy tymczasowej będą musieli złożyć do rejestru oświadczenia o zakresie ich usług, a brak lokalu pozbawi ich certyfikatu. — Agencja, które chce prowadzić działalność o obu profilach, powinna uzyskać oba certyfikaty. Świadczenie usług bez wpisu do rejestru jest bowiem wykroczeniem — przestrzega Katarzyna Kamińska, starszy prawnik w Kancelarii Galt. Zwraca przy tym uwagę, że o certyfikaty […]

  Czytaj więcej

 • Galt o ochronie przedemerytalnej

  , prawo

  Stosunek pracy nawiązany z pracownikiem, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, podlega ochronie przed wypowiedzeniem na podstawie art. 39 kodeksu pracy (dalej jako „kp”). Powyższe oznacza, że w przypadku złamania przez pracodawcę tego zakazu, pracownikowi przysługują roszczenia […]

  Czytaj więcej

 • Galt dla Pulsu Biznesu

  , prawo

  W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy pracownik tymczasowy będzie mógł wykonywać pracę dla tego samego pracodawcy łącznie przez półtora roku. Ponownie będzie mógł pojawić się u niego dopiero po upływie trzech lat. To jedno z ważniejszych ograniczeń w zatrudnianiu tymczasowym, które zaczną obowiązywać 1 czerwca, po ok. dwóch miesiącach od ich uchwalenia. Więcej na ten […]

  Czytaj więcej

 • Prowadzenie agencji pracy tymczasowej – co się zmieni?

  , prawo

  Nowelizacja przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych doprowadzi do zmian w zakresie działalności agencji pracy tymczasowej. Zmiany mają być odpowiedzią na – z jednej strony, dyskryminowanie pracowników tymczasowych, z drugiej zaś – na nieprawidłowości w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Więcej w artykule ekspertki Galt Katarzyny Kamińskiej na portalu kadrowym. Tu przeczytasz artykuł.

  Czytaj więcej

 • Nowe zasady prowadzenia agencji pracy tymczasowej

  , prawo

  Nasza ekspertka, Katarzyna Kamińska, opowiada o zmianach dotyczących prowadzenia agencji pracy tymczasowej w Gazecie Finansowej. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „nowelizacja”) wprowadza zmiany w zakresie działalności agencji pracy tymczasowej (dalej też jako „APT”), dotyczące nie tylko warunków zatrudniania pracowników tymczasowych, ale także […]

  Czytaj więcej

Więcej artykułów