Galt - logo

Dokumentacja Master File

ceny transferowe

Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez spółkę w poprzednim roku podatkowym.

1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany w przepisach będą miały znaczący wpływ na regulacje dotyczące cen transferowych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie zmiany mają zastosowanie wraz z wejściem w życie przepisów. Należy zatem upewnić się, od kiedy nowe przepisy nas obowiązują.

Wszystkie podmioty powinny więc zwrócić szczególną uwagę czy wobec nowych przepisów będą objęte obowiązkiem dokumentacyjnym, a jeżeli tak – jakie informacje powinny przedstawić organom podatkowym i od kiedy zakres tych informacji będzie obowiązywał.

Jedną z wprowadzanych zmian jest nowy zakres informacyjny sporządzanej dokumentacji. Zgodnie z nowymi przepisami ma on być uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym.

Podatnicy, których przychody lub koszty w poprzednim roku podatkowym wyniosły co najmniej 20 milionów euro, będą przygotowywać dokumentację grupową, tzw. master file, który będzie miał szerszy zakres niż zwykła dokumentacja (tzw. local file).

Master file jest dokumentem znanym już częściowo polskim podatnikom (w szczególności powiązanym z zagranicznymi podmiotami), uwzględniającym informacje dotyczące całej grupy podmiotów powiązanych. W zależności od przyjętego przez spółkę roku podatkowego, termin na sporządzenie dokumentacji grupowej może być różny. Jeżeli rok podatkowy spółki pokrywa się z kalendarzowym, dokumentację master file sporządza się najpóźniej do marca 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z dalszymi artykułami na temat innych zmian z zakresu cen transferowych.


Wróć do listy