Galt - logo

CIT costs calculatorRok podatkowy inny niż 12 miesięcy


GALT TAX informuje, że wszelkie wyniki prezentowane przez program „Kalkulator limitów kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych" mają charakter poglądowy i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej.

GALT TAX nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania się do wyników obliczeń. Wyniki obliczenia nie mogą być traktowane jako podstawa do stwierdzenia limitu kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych.

GALT TAX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html, a w szczególności algorytmu związanych z programem „Kalkulator limitów kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych " w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody GALT TAX jest zabronione.

Wyniki obliczeń kalkulatora

Oblicz jeszcze raz