Galt - logo

Transfer pricing calculatorRodzaj sprzedaży

Twoja forma prawna

Czy podział zysku między wspólników jest proporcjonalny do ich wkładów?

Forma prawna podmiotu powiązanego

Zaznacz jaką jesteś stroną

Czy posiadają Państwo wycenę znaku

Czy cena między podmiotami powiązanymi jest ustalona na zasadzie kosztów usług powiększonych o narzut?

Liczba znaków 0/255

GALT TAX informuje, że wszelkie wyniki prezentowane przez program „kalkulator rynkowości cen” są przybliżone i należy traktować je jako wstępny szacunek. Jeżeli kalkulator nie odzwierciedla prowadzonej przez Państwa działalności lub transakcji, prosimy o kontakt w celu skonsultowania obowiązku sporządzenia analizy porównawczej.

GALT TAX nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania się do wyników obliczeń. Wyniki obliczenia nie mogą być traktowane jako studium porównawcze, ani też jako podstawa do stwierdzenia obowiązku sporządzenia analizy porównawczej albo jego braku.

GALT TAX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html, a w szczególności algorytmu związanych z programem „kalkulator rynkowości cen” w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody GALT TAX jest zabronione.

Wyniki obliczeń kalkulatora

Oblicz jeszcze raz