Galt - logo

Verifier of transfer pricing obligations 2018

Prezentowane narzędzie służy do weryfikacji obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych dla roku 2018. Jeżeli nie zdecydowałeś się wybrać dla roku 2018 nowych przepisów obowiązujących od roku 2019 i stosujesz stare przepisy, to za pomocą tego narzędzia uzyskasz informację, jakie obowiązki dokumentacyjne oraz jakie progi dokumentacyjne w zakresie cen transferowych będą dotyczyć Cię w 2018 roku. Uzupełnij pola poniżej.

Uwaga: obliczenia są wykonywane przy założeniu, że podatnik ma rok podatkowy równy kalendarzowemu.


*greater value

Transfer pricing obligations

Check again

GALT TAX announces that all results presented by the program "Check your transfer pricing duties" are for illustration only and do not constitute legal or tax advice. GALT TAX is not liable for damages resulting from the use of calculation results. The results of calculations can not be regarded as a basis to determine the obligation to prepare transfer pricing documentation, or lack thereof.

GALT TAX reserves the right to make changes in the program.

All rights reserved. Copying, reproduction and use of part or all of the information, images, graphics, html codes, and in particular the algorithm of the program "Check your transfer pricing duties" in electronic form or otherwise, without the consent of the GALT TAX is prohibited.