Galt - logo

NIEOCZEKIWANE ODSETKI POMOGĄ ZDYSCYPLINOWAĆ DŁUŻNIKÓW

postępowanie podatkowe

Od 23 grudnia odsetki ustawowe wynoszą 8 proc. i są równe odsetkom od zaległości podatkowych. Ze względu na niską stawkę zwracamy Państwa uwagę na możliwość żądania od nierzetelnych dłużników odsetek od 31. dnia po spełnieniu Państwa świadczenia. Dłuższy umowny termin zapłaty jest w tej sytuacji bez znaczenia.

Umowa może ustalać dowolny termin płatności, co jednak nie oznacza, że dłużnik może dowolnie długo bezpłatnie finansować swoją działalność ze środków kontrahenta. Ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych przewiduje, że jeśli strony transakcji handlowej uzgodniły w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po terminie 30 dni od dostawy towaru lub wykonania usługi i doręczenia faktury. Odsetki ustawowe należą się z mocy prawa i nie można ich umownie wyłączyć. Pomimo to wiedza ta nie jest powszechna i przepisy przywołanej ustawy nie są często wykorzystywane.

Po terminie płatności wierzyciel może z kolei żądać odsetek za zwłokę (takich jak od zaległości podatkowych), a nie jak się powszechnie uważa odsetek ustawowych, choć od 23 grudnia ich stawka jest taka sama.

Ze względu na obecne niewysokie oprocentowanie wierzytelności proponujemy Państwu rozważenie żądania od niepłacących w terminie kontrahentów, obok odsetek powstałych po terminie płatności również odsetek naliczonych wcześniej – od 31 dnia od wykonania Państwa zobowiązania i doręczenia faktury.


Wróć do listy