Galt - logo

Niewypłacalność wreszcie doprecyzowana

prawo

Rodzina bankrutującego przedsiębiorcy też uzyska pomoc z FGŚP. Nowe prawo wejdzie w życie 5 września.

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy zawiera jej własną definicję na potrzeby zaspokajania pracowników, których zakład pracy bankrutuje. Ustawa definiuje tę niewypłacalność, wyliczając sytuacje, w których pracodawca nie może wypełniać swoich zobowiązań finansowych, czyli np. ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych czy oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli np. majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania.

Więcej na ten temat w artykule w Pulsie Biznesu. 


Wróć do listy