Galt - logo

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.

podatki

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług w sprawie tzw. białej listy podatników VAT – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa zakłada m.in. stworzenie elektronicznej bazy podatników VAT. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mieli możliwość zweryfikowania informacji o kontrahencie.

Najważniejsza zmiana, jaką wprowadza nowelizacja jest utworzenie jednej bazy podatników VAT. Nowe przepisy przewidują, że w wykazie dostępnym na stronie Ministerstwa Finansów, zostaną umieszczone m.in. nazwa firmy, adres, NIP oraz wykaz rachunków rozliczeniowych założonych w związku z prowadzoną działalnością. Baza będzie zawierała także informacje o dacie rejestracji, odmowie rejestracji, wykreśleniu z rejestru lub przywróceniu zarejestrowania jako podatnik VAT. Wykaz będzie prowadzony na bieżąco i aktualizowany raz na dobę, w każdy dzień roboczy.

To co szczególnie istotne dla przedsiębiorców – nowelizacja ustawy zakłada, ze podatnik nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przelewów, które trafiły na rachunki bankowe inne niż wskazane w wykazie.

Według resortu finansów – nowe przepisy uszczelnią system podatkowy a także zminimalizują ryzyko nieświadomego uczestnictwa w karuzeli VAT-owskiej. Baza będzie dostępna bezpłatnie.


Wróć do listy