Galt - logo

Nowy zakres informacyjny dokumentacji podatkowych (cz. 1)

ceny transferowe

Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez firmę w poprzednim roku podatkowym.

1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje dotyczące cen transferowych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie nowości będą miały zastosowanie wraz z wejściem w życie przepisów znowelizowanych ustaw o PIT i o CIT. Warto więc upewnić się, od kiedy faktycznie nowe przepisy w tym zakresie obowiązują.

Kogo dotyczą zmiany

Podmioty działające na rynku powinny zwrócić szczególną uwagę na to, czy nowe przepisy wpłyną na dodatkowe obowiązki dokumentacyjne, a jeżeli tak, to jakie informacje powinny przedstawić organom podatkowym i od kiedy zakres tych informacji zostanie zmieniony.

Jedną z wprowadzanych zmian jest nowy zakres informacyjny sporządzanej dokumentacji. Z nowelizacji wynika, że ma on być uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Poniższa tabela przedstawia zakres obowiązku dokumentacyjnego i datę jego wejścia w życie zależnie od ustalonego progu.

2016-11-07_122056-tabela-7-11

Ustawodawca ustalił początkowy próg osiągniętych przychodów lub kosztów poniesionych przez podatników w poprzednim roku podatkowym na poziomie dwóch milionów euro. Dopiero po przekroczeniu tego progu podatnicy będą zobowiązani przygotować dokumentację cen transferowych. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów progi transakcyjne, a co za tym idzie, obowiązek dokumentacyjny, będą ustalane indywidualnie dla każdego podatnika, w zależności od osiągniętych przez niego przychodów lub poniesionych kosztów.

Zachęcamy do zapoznania się z dalszymi artykułami na temat zmian w zakresie cen transferowych.


Wróć do listy