Galt - logo

O nas

Kancelaria Galt współtworzy grono ekspertów światowych stowarzyszeń i organizacji uczestnicząc w dyskusjach i wymianie doświadczeń zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

IBLC

IBLC

International Business Law Consortium to stowarzyszenie niezależnych firm prawniczych i uznany podmiot na rynku międzynarodowym, który zrzesza kilkadziesiąt kancelarii z całego świata. Zostało założone w 1996 r. pod auspicjami pozarządowej organizacji Centrum Międzynarodowych Studiów Prawniczych (Center for International Legal Studies), które zajmuje się badaniami i edukacją prawniczą. IBLC w swoje struktury przyjmuje tylko kancelarie o nieposzlakowanej reputacji zawodowej. Galt jest jedyną polską kancelarią reprezentującą nasz kraj w stowarzyszeniu. Jedną z głównych korzyści wynikających z przynależności do IBLC jest lepsza współpraca przy okazji obsługi klientów działających na wielu rynkach. Dodatkowo będąc członkiem sieci nasi eksperci mają możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z najlepszymi prawnikami z całego świata.

IFMA

IFMA

International Facility Management Association to największą międzynarodową organizacją skupiającą ekspertów rynku nieruchomości, która wspiera 24 tysiące członków w 94 krajach świata. Nasza kancelaria jest partnerem merytorycznym polskiego oddziału IFMA, który zrzesza właścicieli i zarządców nieruchomości, kierowników technicznych, a także przedstawicieli firm świadczących usługi związane z obsługą nieruchomości. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie doradztwa i obsługi prawnej podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości możemy merytorycznie wspierać jej członków. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z organizacją IFMA ponieważ promuje ona dobre praktyki i wyznacza wysokie standardy branżowe. Jest także doskonałą platformą wymiany doświadczeń i dyskusji.

INSOL

INSOL Europe

INSOL Europe to międzynarodowe stowarzyszenie praktyków z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Organizacja, która zrzesza 1200 profesjonalistów z 48 krajów jest najbardziej znaczącym europejskim podmiotem typu NGO zajmującym się szeroko rozumianymi problemami związanymi z niewypłacalnością i restrukturyzacją. Kancelarię Galt w stowarzyszeniu reprezentują Adam Miłosz i Marianna Kokowska. Członkowie INSOL Europe, poza współpracą w zakresie praktyki gospodarczej, biorą aktywny udział w prawodawstwie i opiniowaniu nowych rozwiązań, badaniach naukowych, kongresach i konferencjach. Stowarzyszenie stanowi znakomite pole do wymiany wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas realizacji skomplikowanych procesów restrukturyzacyjnych.

PRCH

PRCH

Stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest organizacją not-for-profit. Od 2003 roku zrzesza firmy i osoby pracujące w branży nieruchomości centrów handlowych: zarządców, inwestorów, deweloperów, przedstawicieli sieci handlowych i konceptów sklepowych, prawników, architektów, agencje PR, marketingu i inne firmy działające na rzecz tego sektora. Obecnie do PRCH należą profesjonaliści z ponad 220 firm. Celem organizacji jest wspieranie rozwoju nieruchomości handlowych w Polsce, promowanie wiedzy nt. ich funkcjonowania, krzewienie najlepszych praktyk oraz tworzenie szerokiego forum branżowego na rzecz kontaktów i badań.