Galt - logo

Podatki z Galt Tax: Nowa interpretacja ogólna dotycząca przepisów o cenach transferowych

ceny transferowe

W dniu 24 stycznia 2018 roku Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną dotyczącą przepisów o cenach transferowych.

Zgodnie z zaprezentowanym przez MF stanowiskiem, „w celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej podatnik jest zobowiązany do odniesienia progów transakcyjnych […] do wartości stanowiącej sumę wartości transakcji jednego rodzaju lub innego zdarzenia jednego rodzaju zawartej z poszczególnymi podmiotami powiązanymi, a nie do wartości transakcji jednego rodzaju z jednym konkretnym podmiotem powiązanym.”

Zatem, weryfikacja progów dokumentacyjnych powinna być przeprowadzana na zasadzie sumowania wartości transakcji jednego rodzaju świadczonych przez dany podmiot. Przykładowo, jeżeli dany podmiot świadczy usługi jednego rodzaju na rzecz kilku podmiotów powiązanych, gdzie wartość wynagrodzenia w pojedynczej parze podmiotów nie przekracza progu dokumentacyjnego, ale suma wynagrodzenia tego świadczącego podmiotu od podmiotów powiązanych w związku z tą transakcją już tak, to wszystkie te transakcje będą objęte obowiązkiem dokumentacyjnym.

Ponadto MF podkreśliło, że to na podatniku ciąży obowiązek prawidłowego zagregowania realizowanych przez niego transakcji jako transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju.

Pełną treść interpretacji przedstawiamy Państwu w linku poniżej:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5896628/Interpretacja+og%C3%B3lna+z+dnia+24.01.2018+r.


Wróć do listy