Galt - logo

Podatki z Galt Tax: Podatkowe ulgi za złe długi – co to jest i jak możemy temu zaradzić?

podatki

Wystawiając kontrahentowi fakturę VAT, musimy zapłacić wynikające z niej zarówno podatek VAT jak i podatek dochodowy. Łącznie, oba te podatki stanowią ponad jedną trzecią kwoty brutto. Jeżeli dłużnik nie zapłacił w terminie naszej faktury, to nie dość, że nie otrzymujemy zapłaty za nasz towar lub usługę, to jeszcze musieliśmy zapłacić wysokie podatki do urzędu skarbowego. Taka sytuacja może skończyć się kłopotami z naszą płynnością finansową. Wtedy częściowym ratunkiem może okazać się skorzystanie z tak zwanych podatkowych ulg na złe długi.

ULGA – VAT

VAT z niezapłaconej faktury możemy odzyskać po 150 dniach od terminu płatności za fakturę. W miesiącu, w którym upłynął ten termin, możemy pomniejszyć kwotę VAT do zapłaty do urzędu skarbowego o VAT z niezapłaconej nam faktury. Nie musimy więc korygować żadnej deklaracji VAT, a na dodatek dane nierzetelnego dłużnika trafiają do urzędu skarbowego, co może zadziałać na niego motywująco i w ten sposób zwiększamy nasze szanse na otrzymanie zapłaty za fakturę.

Jeżeli zapomnieliśmy odzyskać VAT w miesiącu, w którym upłynęło 150 dni, to prawo do ulgi na szczęście nam nie przepada, ale wtedy musimy skorygować deklarację VAT za ten miesiąc, w którym upłynęło 150 dni.

Abyśmy mogli skorzystać z ulgi VAT, musimy jednak spełnić kilka warunków. Między innymi: dłużnik w momencie korzystania przez nas z ulgi nie może być w upadłości ani restrukturyzacji, musi być tak zwanym czynnym podatnikiem VAT, a my nie mogliśmy zbyć naszej wierzytelności w jakikolwiek sposób, itp. Niektóre z tych warunków niestety nie są tak oczywiste ani proste do sprawdzenia.

W czym Galt Tax może pomóc:

  1. zbadać, czy przysługuje Państwu prawo do ulgi na złe długi i z których Państwa faktur;
  2. przygotować Państwu deklarację VAT z ulgą na złe długi;
  3. przygotować Państwu korektę deklaracji VAT, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie skorzystali Państwo z ulgi, mimo że mieli Państwo do niej prawo.

ULGA – PODATEK DOCHODOWY

Możemy również odzyskać zapłacony podatek dochodowy od niezapłaconej nam faktury. Jest to możliwe w przypadku, gdy należność zaliczona była do przychodów podatkowych, a jej nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność uznaje się za uprawdopodobnioną, między innymi gdy:

  • wykażemy, że dłużnik jest w upadłości lub w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego (zupełnie inaczej niż w podatku VAT, gdzie upadłość lub restrukturyzacja dłużnika uniemożliwia wierzycielowi skorzystanie z ulgi);
  • dłużnik kwestionuje naszą należność przed sądem;
  • należność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

W czym Galt Tax może pomóc:

  1. przeanalizować, z jakich należności możecie Państwo odzyskać podatek dochodowy;
  2. zweryfikować czy nieściągalna należność została skutecznie uprawdopodobniona;
  3. skalkulować podatek do odzyskania oraz zdefiniować kiedy niezapłacone faktury można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Wróć do listy