Galt - logo

Zespół Podatkowy

Obszary działalności

Baza wiedzy - podatki

Jakie są skutki podpisania umowy na roboty budowlane w 2016 r.

podatki, 19/04/2017

Od 1 stycznia 2017 r. w ramach pakietu uszczelniającego, wprowadzono modyfikacje dotyczące rozliczania VAT przez podwykonawców świadczących usługi budowlane. W celu doprecyzowania, jakie usługi należy uznać za budowlane, w ustawie o VAT znalazł się załącznik 14. Obecnie podwykonawcy, rozliczając się ze swoimi kontrahentami za usługi z załącznika 14, wykonane od 1 stycznia 2017 r., wystawiają […]

Czytaj dalej

Poważne sankcje za brak dokumentacji

podatki, 13/12/2016

Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się przepisy dotyczące cen transferowych, a tym samym zmianie może ulec obowiązek dokumentacyjny dla poszczególnych spółek. 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać znowelizowane ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje dotyczące cen transferowych. Nie oznacza to […]

Czytaj dalej

Sprawozdanie z działalności Country by Country (CbC)

podatki, 05/12/2016

Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez firmę w poprzednim roku podatkowym. 1 stycznia 2016 roku znowelizowane zostały ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany w przepisach będą miały znaczący wpływ na regulacje dotyczące […]

Czytaj dalej