Galt - logo

Zespół Prawny

Obszary działalności

Członkostwo w International Business Law Consortium

Należymy do sieci International Business Law Consortium. IBLC to międzynarodowa sieć niezależnych firm prawniczych, której celem jest wzmocnienie profesjonalnych kontaktów oraz wymiana wiedzy. Założone w 1996 roku w Salzburgu, IBLC zrzesza ponad 1500 prawników w ponad 100 firmach członkowskich pomagających swoim klientom w prowadzeniu biznesu na całym świecie. Konsorcjum kultywuje takie wartości jak zaufanie, wiedza i profesjonalizm, a także pomaga swoim członkom w sprawnej obsłudze zagranicznych spraw ich klientów.

Baza wiedzy - Legal

Ulga w podatku VAT przy opóźnionych czynszach

prawo, 25/03/2013

Przedstawiamy poniżej podstawowe informacje o zmianach przepisów dotyczących tzw. ulgi na złe długi w zakresie podatku VAT, z której mogą skorzystać wynajmujący w przypadku opóźnień w płatności czynszu przez najemców. Z ulgi na złe długi można skorzystać jeśli opóźnienie przekroczy 150 dni. Wówczas wynajmujący mają prawo do korekty podstawy opodatkowania i obniżenia podatku należnego w […]

Czytaj dalej

VAT na zachętach dla najemców

prawo, 09/07/2013

Poniżej przedstawiamy istotne orzeczenie NSA dotyczące naliczania VAT-u na pieniężnych zachętach dla najemców. Wynajmujący lokale w biurowcu wystąpił do Ministra Finansów o interpretację dot. podatkowego traktowania kwoty wypłacanej najemcy jako zachęta do podpisania umowy najmu. Minister wskazał, że kwota zachęty powinna być powiększona o podatek VAT, gdyż jest zapłatą za usługę. WSA uchylił tę interpretację […]

Czytaj dalej

Transakcje nieruchomościowe – pełnomocnicy

prawo, 10/07/2013

Poniżej przedstawiamy ważne orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące formalności związanych z rejestracją przeniesienia własności nieruchomości w księdze wieczystej. Przeniesienie własności nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Akt notarialny powinien zawierać wniosek do sądu o ujawnienie transakcji (i nowego właściciela) w księdze wieczystej. Strony umowy często są reprezentowane przez pełnomocników. W uchwale z 22 maja 2013 r. Sąd […]

Czytaj dalej