Galt - logo

Obsługa budowy Stadionu Narodowego

Pracowaliśmy dla jednego z głównych budowniczych największego stadionu w Polsce

Nasz klient był jednym z trzech największych podwykonawców konsorcjum, które wygrało przetarg na budowę nowoczesnego obiektu na koronie rozebranego Stadionu Dziesięciolecia, przez lata służącego za ogromny bazar. Dziś stadion mogący pomieścić około 60 tys. widzów jest wizytówką stolicy.

Obsługiwana przez nas firma wykonała na Stadionie Narodowym m.in. instalację wodną, grzewczą i kanalizacyjną. Gdy rozpoczęliśmy współpracę nasz klient był już związany restrykcyjną umową z konsorcjum. Nasze wsparcie polegało na zabezpieczeniu go przed ewentualnymi roszczeniami za opóźnienia w postępie prac, występujące z różnych, nieprzewidzianych wcześniej lub leżących po stronie innych uczestników budowy przyczyn.

Byliśmy też zaangażowani w negocjacje i zawieranie umów z podwykonawcami naszego klienta oraz zabezpieczenie jego interesów, w tym w formie gwarancji bankowych w razie nienależytego wykonywania umówionych prac.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy dołożyć cegiełkę do budowy areny Euro 2012.


Wróć do listy