Galt - logo

Najbardziej sporne klauzule w umowach najmu powierzchni biurowych 2015

Udostępniamy Państwu raport na temat najbardziej problematycznych klauzul zawartych w umowach najmu powierzchni biurowych. Badanie pokazało, że do najtrudniejszych negocjacyjnie kwestii należą ustalenia dotyczące kar związanych z wypowiedzeniem lub niedotrzymaniem warunków umowy. Taką odpowiedź wskazało 60% respondentów. Wśród innych spornych i czasochłonnych warunków umowy, na drugim i trzecim miejscu kolejno uplasowały się klauzule dotyczące skutków opóźnień w przekazaniu pomieszczeń oraz zakłóceń w korzystaniu z przedmiotu najmu. Obie te kwestie, jako problematyczne określiło ok. 50% respondentów. Zapisy umowy najmu mają bezpośredni wpływ na koszty operacyjne najemcy oraz określają zyski, jakie z tytułu udostępnienia lokalu może osiągnąć wynajmujący.

Pobierz raport

Wróć do listy