Galt - logo

Umowy najmu w centrach handlowych – najbardziej sporne klauzule 2014

Umowy najmu są jednym z fundamentalnych dokumentów, na których oparta jest branża nieruchomości handlowych i działalność najważniejszych podmiotów na tym rynku. Przygotowując wyniki badania do tego raportu staraliśmy się zdefiniować najbardziej newralgiczne postanowienia umowne oraz klauzule budzące najwięcej emocji czy wręcz wpływające na opóźnienie procesu finalizacji umowy pomiędzy stronami. Mamy nadzieję, że wiedza zgromadzona w niniejszym opracowaniu zaowocuje przyśpieszeniem i uproszczeniem negocjacji każdej kolejnej umowy najmu powierzchni handlowej, zarówno po stronie wynajmującego jak i najemcy.

Pobierz raport

Wróć do listy