Galt - logo

Relacje stron określi treść kontraktu menedżerskiego

legal

Porównując kontrakt menedżerski do umowy o pracę – która też może być podstawą powierzenia obowiązków zarządcy – pozwala on na zastosowanie bardziej elastycznych, dogodniejszych dla spółki mechanizmów. Umowa o zarządzanie, jako umowa cywilnoprawna, nie podlega regulacjom prawa pracy. Oznacza to, że strony mogą ustalić zasady świadczenia usług przez menedżera w odmienny sposób.

Nawiązanie z członkiem zarządu współpracy w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej było też wcześniej korzystne z uwagi na zmniejszenie obciążeń z tytułu składek ZUS. Taki sposób optymalizacji ukrócił jednak SN, który uchwalił, że nawet jeżeli umowa o zarządzanie zostaje zawarta w ramach prowadzonej przez członka zarządu indywidualnej działalności, płatnikiem składek pozostaje spółka.

Więcej informacji na portalu Rzeczpospolita.


Wróć do listy