Galt - logo

Osoba kontaktowa

Nasze usługi związane z restrukturyzacjami i upadłościami koordynuje Adam Miłosz, który jest radcą prawnym i licencjonowanym syndykiem. Jest on także członkiem INSOL Europe (międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego ekspertów zajmujących się restrukturyzacjami i upadłościami), jak również członkiem Krajowej Izby Syndyków.

 

Kontakt:

Adam Miłosz
adam.milosz@galt.com.pl
+48 22 211 22 87

Zakres pomocy

Restrukturyzacje

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje:

– doradzanie przy negocjacjach pomiędzy dłużnikami a wierzycielami;

– przygotowywanie ugód pozasądowych i planów restrukturyzacyjnych, we współpracy z ekspertami finansowymi i podatkowymi;

– doradztwo przy zbywaniu i nabywaniu majątku w warunkach sprzedaży wymuszonej;

– przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania naprawczego i reprezentowanie klientów w tym postępowaniu;

 

Postępowania upadłościowe

– analiza ryzyka związanego z niewypłacalnością, w tym kwestie odpowiedzialności cywilnej i karnej osób zarządzających;

– obrona osób zarządzających przed odpowiedzialnością cywilną i karną związaną z niewypłacalnością;

–  przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości dla dłużników i wierzycieli;

– reprezentowanie klientów w postępowaniach upadłościowych (w tym zgłaszanie wierzytelności, zaskarżanie list wierzytelności i planów podziału, uczestniczenie w radach i zgromadzeniach wierzycieli);

– obrona dłużników przed wnioskami o ogłoszenie upadłości;

– doradztwo dotyczące nabywania majątku w postępowaniach upadłościowych

BAZA WIEDZY