Galt - logo

Agnieszka
Grodzicka

Kierownik księgowości

Agnieszka pracuje na stanowisku księgowej od ponad 10 lat. Swoje doświadczenie i umiejętności zdobyła w pracy w działach księgowych firm transportowych i budowlanych oraz poprzez uczestnictwo w wielu specjalistycznych szkoleniach z zakresu podatków i księgowości.

Agnieszka poza tytułem magistra w zakresie finansów i rachunkowości, samodzielnego księgowego oraz specjalisty podatkowego posiada także Certyfikat Księgowego wydany przez Ministra Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.