Galt - logo

Aleksandra
Trzópek

Doradca podatkowy | Manager

Aleksandra zdobyła doświadczenie jako doradca podatkowy świadcząc usługi w zakresie restrukturyzacji, fuzji i przejęć przedsiębiorstw, międzynarodowych projektów dotyczących optymalizacji podatkowej oraz postępowań podatkowych.

Aleksandra jest zaangażowana w bieżące doradztwo podatkowe jak również w planowanie podatkowe oraz prace w zakresie polityki cen transferowych i tworzenia dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych. Do jej obszarów zainteresowań należą opodatkowanie przedsiębiorstw oraz postępowania prawno-administracyjne.