Galt - logo
Galt Alex 03_www

Alexander
van den Akker

Młodszy konsultant podatkowy

Alexander jest młodszym konsultantem zaangażowanym głównie w przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz analiz ekonomiczno-finansowych m.in. opracowanie analiz danych porównawczych dla ustalenia rynkowych poziomów rozliczeń różnego rodzaju transakcji.

Jako student ekonomii, Alexander jest aktywnym członkiem studenckich organizacji i kół naukowych. Przed dołączeniem do Galt w 2017 r. zdobywał doświadczenie na praktykach z zakresu podatków i finansów przedsiębiorstw oraz pracował w centrum usług wspólnych międzynarodowego lidera usług w sektorze bankowym i sieci handlowych.