Galt - logo

Anna
Miłosz

Radca prawny

Anna Miłosz jest radcą prawnym z ponad 30-letnim doświadczeniem. Była parterem w Chadbourne and Parke LLP oraz kancelarii „Radzikowski, Szubielska i wspólnicy”.

Specjalizuje się prawie handlowym, m.in. w zakresie: fuzji i przejęć, rynku papierów wartościowych, prawa finansowego i bankowego oraz sporów handlowych.

Anna odpowiadała za fuzję polskich dywizji dwóch wiodących międzynarodowych firm audytowych, pomagała pierwszemu zagranicznemu emitentowi w uzyskaniu pozwolenia na publiczny obrót papierami wartościowymi w Polsce, a także doradzała klientom w zakresie pierwszych ofert publicznych w Polsce.

Wielokrotnie reprezentowała klientów w sporach handlowych oraz w postępowaniach przed polskimi organami regulacyjnymi (m.in. przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd).

Anna posługuje się językiem hiszpańskim.