Galt - logo

Emil
Zalewski

Adwokat

Emil Zalewski posiada ponad 9 lat doświadczenia. Zajmuje się postępowaniami sądowymi dotyczącymi kwestii gospodarczych oraz tzw. „przestępstw białych kołnierzyków”, a także związanymi z powództwami przeciwko członkom zarządów spółek, sprawami karno-skarbowymi oraz postępowaniami cywilnymi w zakresie ochrony dóbr osobistych. Koncentruje się również na postępowaniach administracyjnych, w szczególności dotyczących prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Przed rozpoczęciem pracy jako adwokat pracował w sądzie, a także zdał państwowy egzamin sędziowski. Jest również wykładowcą w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.