Galt - logo

Julita
Czerwińska

Doradca podatkowy

Julita dołączyła do Galt w 2014 r. Ukończyła wydział ekonomiczny oraz wydział prawa i administracji na Uniwersytecie  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jako supervisor jest zaangażowana w doradztwo podatkowe w zakresie postępowań podatkowych, sądowo-administracyjnych oraz kontroli celno-skarbowej. Julita reprezentuje klientów w kontroli / postępowaniu przed organami Krajowej Administracji  Skarbowej. W toku postępowań przygotowuje odwołania, wyjaśnienia, zastrzeżenie oraz pisma procesowe.

Julita reprezentuje również klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak i doradza naszym klientom w zakresie podatku VAT.