Galt - logo
gd39

Maciej
Zawisza

Prawnik

Maciej specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, gospodarczym oraz karnym. Prowadzi także bieżące doradztwo w zakresie obsługi cywilnoprawnej i administracyjnej procesu inwestycyjno-budowlanego. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi, szczególnie w sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Przed dołączeniem do Galt przez ponad 3 lata pracował w kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną jednego z największych samorządów zawodowych w Polsce.

Maciej ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest aplikantem adwokackim w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.