Galt - logo
Galt Paulina 06 v3

Paulina
Gromadzka

Transfer pricing | Partner

Paulina jest ekspertem w zakresie cen transferowych z ponad dwunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w doborze metodologii kalkulacji cen pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz potwierdzaniu / ustalaniu ich rynkowego charakteru, tworzeniu polityki cen transferowych oraz zapewnianiu rynkowego charakteru procesów restrukturyzacyjnych w grupach kapitałowych.

W ramach swojej kariery zawodowej Paulina przygotowała dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze dla ponad 100 podmiotów krajowych i międzynarodowych, w tym dla podmiotów, których obroty liczone są w miliardach złotych.

Doświadczenie Pauliny obejmuje także prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie kwestionowania rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Podczas kilkunastu lat doświadczenia zawodowego Paulina prowadziła szereg szkoleń o tematyce cen transferowych, była również autorką licznych publikacji na ten temat.

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karierę zawodową w doradztwie podatkowym rozpoczęła w 2006 roku, zdobywając doświadczenie w największych światowych firmach doradczych takich jak PwC, EY. Od początku kariery zajmowała się zagadnieniami z zakresu cen transferowych. Przez wiele lat Paulina kierowała praktyką cen transferowych w wiodących polskich firmach doradztwa podatkowego.