Galt - logo

Przemysław
Własienko

radca prawny

Przemysław specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych oraz gospodarczych. Jego praktyka koncentruje się również na wspieraniu klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wyróżnieniem oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Przed dołączeniem do zespołu GALT Przemysław pracował w kancelarii prowadzącej obsługę prawną m. in. jednego z czołowych dostawców dóbr konsumenckich oraz spółek świadczącej usługi w przedmiocie wynajmu nieruchomości lokalowych. Wspierał także jedną z najstarszych w Polsce organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w postępowaniach cywilnych i karnych.