Galt - logo

Transakcje nieruchomościowe – pełnomocnicy

prawo

Poniżej przedstawiamy ważne orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące formalności związanych z rejestracją przeniesienia własności nieruchomości w księdze wieczystej.

Przeniesienie własności nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Akt notarialny powinien zawierać wniosek do sądu o ujawnienie transakcji (i nowego właściciela) w księdze wieczystej. Strony umowy często są reprezentowane przez pełnomocników.

W uchwale z 22 maja 2013 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że tylko profesjonalni pełnomocnicy (adwokaci lub radcowie prawni) mogą być pełnomocnikami upoważnionymi do składania wniosków do sądu wieczysto-księgowego o ujawnienie zmian w księdze wieczystej.

Uchwała nie jest zgodna z dotychczasową praktyką – pełnomocnikami reprezentującym strony transakcji często nie byli adwokaci i radcowie prawni.

Uzasadnienie uchwały nie zostało jeszcze opublikowane, dlatego trudno przewidzieć jego wpływ na przyszłą praktykę.

Niezależnie od tego, wskazane jest, aby strony umów o przeniesienie własności nieruchomości, które działają przez pełnomocników:
(i) udzielały pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi (upoważnionemu do zawarcia umowy oraz złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej), lub
(ii) poza pełnomocnictwem do transakcji udzielonym nieprofesjonalnemu pełnomocnikowi, ustanawiały dodatkowego pełnomocnika profesjonalnego do złożenia wniosku o wpis (w takim przypadku akt notarialny będzie podpisywany przez dwóch pełnomocników).

Przekażemy Państwu dodatkowej informacje o tej sprawie po tym, jak Sąd Najwyższy opublikuje uzasadnienie uchwały.


Wróć do listy