Galt - logo

Ulga w podatku VAT przy opóźnionych czynszach

prawo

Przedstawiamy poniżej podstawowe informacje o zmianach przepisów dotyczących tzw. ulgi na złe długi w zakresie podatku VAT, z której mogą skorzystać wynajmujący w przypadku opóźnień w płatności czynszu przez najemców.

Z ulgi na złe długi można skorzystać jeśli opóźnienie przekroczy 150 dni. Wówczas wynajmujący mają prawo do korekty podstawy opodatkowania i obniżenia podatku należnego w swoich rozliczeniach VAT. Ulga w praktyce oznacza, że wynajmujący odprowadzą niższy podatek VAT. Korekty są robione „na bieżąco”; nie istnieje obowiązek „cofania się” i korygowania deklaracji, w której wykazano podatek należny z tytułu nieściągalnej wierzytelności. Nie jest konieczne powiadomienie zalegającego najemcy o planowanej korekcie w rozliczeniach VAT. Do deklaracji VAT należy po prostu dołączyć załącznik VAT- ZD, w którym podaje się dane najemcy zwlekającego z płatnościami.

Znowelizowane przepisy stosuje się od 1 stycznia 2013 r., jednak mają one retroaktywne zastosowanie również do płatności, które stały się wymagalne w dniu 4 sierpnia 2012 r. lub później (150 dni przed 1 stycznia 2013 r.).

Zastosowanie ulgi na złe długi może pozytywnie wpłynąć na przepływy finansowe wynajmujących, ponieważ może działać motywująco na najemców. Dane opóźniającego się najemcy są przekazywane do Urzędu Skarbowego, co może skutkować kontrolą podatkową i decyzją podwyższającą podatek VAT do zapłaty.


Wróć do listy