Galt - logo

Upadłość spółki uzasadnia obniżenie pensji menedżerów

legal

Zarówno prawo upadłościowe, jak i prawo restrukturyzacyjne zawierają przepisy pozwalające na uznanie wynagrodzenia osób zarządzających działalnością dłużnika za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości lub masy sanacyjnej.

Co do zasady sędzia-komisarz nie dysponuje stosowną wiedzą na temat poziomu wynagrodzeń, która pozwoliłaby mu oszacować, czy pensja menedżera została zawyżona. Co prawda może sięgać do raportów publikowanych przez firmy zajmujące się danym obszarem, ale i to może być zawodne. Na wysokość pensji reprezentanta spółki może bowiem wpływać w danej sytuacji wiele czynników, takich jak branża i region, w jakiej działa podmiot, a także innowacyjny profil działalności.

Więcej na ten temat w artykule na portalu Rzeczpospolita.


Wróć do listy