Galt - logo

VAT na zachętach dla najemców

prawo

Poniżej przedstawiamy istotne orzeczenie NSA dotyczące naliczania VAT-u na pieniężnych zachętach dla najemców.

Wynajmujący lokale w biurowcu wystąpił do Ministra Finansów o interpretację dot. podatkowego traktowania kwoty wypłacanej najemcy jako zachęta do podpisania umowy najmu. Minister wskazał, że kwota zachęty powinna być powiększona o podatek VAT, gdyż jest zapłatą za usługę.

WSA uchylił tę interpretację a NSA w wyroku z 2 lipca 2013 roku (sygnatura I FSK 1218/12) utrzymał w mocy rozstrzygnięcie WSA powołując się na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-409/98. NSA uznał, że podmiot, który zobowiązuje się wyłącznie do bycia najemcą oraz do płacenia czynszu, nie wykonuje usługi na rzecz wynajmującego, a zatem zapłacona mu kwota zachęty nie jest obłożona podatkiem VAT.

Jednak NSA stwierdził także, że w przypadku „najemców flagowych” (których obecność w budynku może zachęcić innych najemców) wynagrodzenie za podpisanie umowy może zostać uznana za zapłatę za świadczenie usług reklamowych i podlegać podatkowi VAT.

W świetle powyższego wyroku warto, aby wynajmujący rozważający zachęty pieniężne dla najemców przeanalizowali, czy dany najemca powinien być uznany za najemcę flagowego – może to bowiem wpłynąć na obłożenie (lub nie) płatności na jego rzecz 23% podatkiem VAT. Jeżeli w danym budynku zdarzały się płatności tego typu na rzecz najemcy, warto zweryfikować dotychczasowe podejście pod kątem ewentualnej konieczności korekt podatku VAT, a także warto ustalić politykę w tym zakresie na przyszłość.

Wyrok jest prawomocny.


Wróć do listy