Galt - logo
 • Relacje stron określi treść kontraktu menedżerskiego

  , legal

  Porównując kontrakt menedżerski do umowy o pracę – która też może być podstawą powierzenia obowiązków zarządcy – pozwala on na zastosowanie bardziej elastycznych, dogodniejszych dla spółki mechanizmów. Umowa o zarządzanie, jako umowa cywilnoprawna, nie podlega regulacjom prawa pracy. Oznacza to, że strony mogą ustalić zasady świadczenia usług przez menedżera w odmienny sposób. Nawiązanie z członkiem […]

  Czytaj więcej

 • Upadłość a ułatwiona redukcja zatrudnienia

  , prawo

  Jeśli pracodawca ogłosi upadłość lub otworzy postępowanie sanacyjne, może skorzystać z ułatwień przy redukcji zatrudnienia. Upadłość lub restrukturyzacja pracodawcy ogranicza ochronę pracownika jako słabszej strony stosunku pracy. Wyłączeniu lub modyfikacji ulega wówczas szereg przepisów kodeksu pracy dotyczących rozwiązywania umów o pracę. Biorąc pod uwagę fakt, że redukcja zatrudnienia w takich przypadkach jest najczęściej nieuchronna, jest […]

  Czytaj więcej

 • Mediacje w sprawach pracowniczych

  , prawo

  Nowelizacja Kodeksu pracy ma nakładać na pracodawców obowiązek informacyjny, polegający na poinformowaniu pracowników, w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy, o możliwości pozasądowego rozwiązania konfliktu: wszczęcia postępowania pojednawczego, jeżeli u pracodawcy działa komisja pojednawcza lub mediacji, na podstawie zawartej z pracodawcą umowy o mediację. Oba z powyższych sposobów rozwiązywania sporów, a także możliwość arbitrażu w […]

  Czytaj więcej

 • Kiedy pensja członka zarządu wolna od składek ZUS

  , legal

  Jeśli członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie powołania, nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym, ani zdrowotnemu. Inaczej jest, gdy dodatkowo zawrze ze spółką umowę o pracę lub kontrakt cywilnoprawny. Stosunek prawny między spółką a członkiem jej zarządu może zostać uregulowany w drodze różnych aktów prawnych. Szczegółowe obowiązki reprezentanta spółki mogą zostać wskazane w samej uchwale […]

  Czytaj więcej

 • Powierzenie innej pracy tylko zamiast, a nie obok dotychczasowych obowiązków

  , pozostałe

  Zachęcamy do lektury wywiadu, którego redakcji Rzeczpospolitej udzieliła nasza ekspertka Katarzyna Kamińska. Całość rozmowy można przeczytać tutaj. 

  Czytaj więcej

 • Korzystanie z „wynajmu” kierowców może być ryzykowne

  , prawo

  Na rynku transportowym funkcjonują podmioty zajmujące się „wynajmowaniem” kierowców. Korzystanie z ich usług może być jednak obarczone dość dużym ryzykiem – nie wszystkie bowiem takiego typu firmy prowadzą swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możliwość korzystania z pracowników innego podmiotu nie jest zabroniona. Takie sytuacje dopuszcza wprost kodeks pracy. Sytuacje takie mają mieć jednak charakter […]

  Czytaj więcej

 • O agencjach pracy tymczasowej dla Pulsu Biznesu

  , prawo

  Pośrednicy w zatrudnieniu i pracy tymczasowej będą musieli złożyć do rejestru oświadczenia o zakresie ich usług, a brak lokalu pozbawi ich certyfikatu. — Agencja, które chce prowadzić działalność o obu profilach, powinna uzyskać oba certyfikaty. Świadczenie usług bez wpisu do rejestru jest bowiem wykroczeniem — przestrzega Katarzyna Kamińska, starszy prawnik w Kancelarii Galt. Zwraca przy tym uwagę, że o certyfikaty […]

  Czytaj więcej

 • Galt o ochronie przedemerytalnej

  , prawo

  Stosunek pracy nawiązany z pracownikiem, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, podlega ochronie przed wypowiedzeniem na podstawie art. 39 kodeksu pracy (dalej jako „kp”). Powyższe oznacza, że w przypadku złamania przez pracodawcę tego zakazu, pracownikowi przysługują roszczenia […]

  Czytaj więcej

 • Galt dla Pulsu Biznesu

  , prawo

  W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy pracownik tymczasowy będzie mógł wykonywać pracę dla tego samego pracodawcy łącznie przez półtora roku. Ponownie będzie mógł pojawić się u niego dopiero po upływie trzech lat. To jedno z ważniejszych ograniczeń w zatrudnianiu tymczasowym, które zaczną obowiązywać 1 czerwca, po ok. dwóch miesiącach od ich uchwalenia. Więcej na ten […]

  Czytaj więcej

 • Prowadzenie agencji pracy tymczasowej – co się zmieni?

  , prawo

  Nowelizacja przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych doprowadzi do zmian w zakresie działalności agencji pracy tymczasowej. Zmiany mają być odpowiedzią na – z jednej strony, dyskryminowanie pracowników tymczasowych, z drugiej zaś – na nieprawidłowości w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Więcej w artykule ekspertki Galt Katarzyny Kamińskiej na portalu kadrowym. Tu przeczytasz artykuł.

  Czytaj więcej

Więcej artykułów