Galt - logo
 • O agencjach pracy tymczasowej dla Pulsu Biznesu

  , prawo

  Pośrednicy w zatrudnieniu i pracy tymczasowej będą musieli złożyć do rejestru oświadczenia o zakresie ich usług, a brak lokalu pozbawi ich certyfikatu. — Agencja, które chce prowadzić działalność o obu profilach, powinna uzyskać oba certyfikaty. Świadczenie usług bez wpisu do rejestru jest bowiem wykroczeniem — przestrzega Katarzyna Kamińska, starszy prawnik w Kancelarii Galt. Zwraca przy tym uwagę, że o certyfikaty […]

  Czytaj więcej

 • Galt o ochronie przedemerytalnej

  , prawo

  Stosunek pracy nawiązany z pracownikiem, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, podlega ochronie przed wypowiedzeniem na podstawie art. 39 kodeksu pracy (dalej jako „kp”). Powyższe oznacza, że w przypadku złamania przez pracodawcę tego zakazu, pracownikowi przysługują roszczenia […]

  Czytaj więcej

 • Galt dla Pulsu Biznesu

  , prawo

  W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy pracownik tymczasowy będzie mógł wykonywać pracę dla tego samego pracodawcy łącznie przez półtora roku. Ponownie będzie mógł pojawić się u niego dopiero po upływie trzech lat. To jedno z ważniejszych ograniczeń w zatrudnianiu tymczasowym, które zaczną obowiązywać 1 czerwca, po ok. dwóch miesiącach od ich uchwalenia. Więcej na ten […]

  Czytaj więcej

 • Prowadzenie agencji pracy tymczasowej – co się zmieni?

  , prawo

  Nowelizacja przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych doprowadzi do zmian w zakresie działalności agencji pracy tymczasowej. Zmiany mają być odpowiedzią na – z jednej strony, dyskryminowanie pracowników tymczasowych, z drugiej zaś – na nieprawidłowości w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Więcej w artykule ekspertki Galt Katarzyny Kamińskiej na portalu kadrowym. Tu przeczytasz artykuł.

  Czytaj więcej

 • Nowe zasady prowadzenia agencji pracy tymczasowej

  , prawo

  Nasza ekspertka, Katarzyna Kamińska, opowiada o zmianach dotyczących prowadzenia agencji pracy tymczasowej w Gazecie Finansowej. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „nowelizacja”) wprowadza zmiany w zakresie działalności agencji pracy tymczasowej (dalej też jako „APT”), dotyczące nie tylko warunków zatrudniania pracowników tymczasowych, ale także […]

  Czytaj więcej

 • Galt o sporach pracowniczych w Gazecie Finansowej

  , prawo

  Artykuł naszej ekspertki Katarzyny Kamińskiej, na temat polubownych metod rozstrzygania sporów w sprawach pracowniczych, ukazał się Gazecie Finansowej. Zachęcamy do lektury! (kliknij w obrazek by przeczytać artykuł).

  Czytaj więcej

 • Rażąco wygórowana kara umowna

  , prawo

  Sąd Najwyższy uznał, że kara umowna = 210 % czynszu za bezumowne korzystanie jest za wysoka. To ważny wyrok w sprawie, która często wywołuje pytania i wątpliwości. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 2016-11-25, V CSK 123/16 „Z pewnością budzi zastrzeżenia określenie wysokości kary umownej na poziomie 7 % czynszu umownego za każdy dzień […]

  Czytaj więcej

 • Analiza benchmarkowa dla transakcji z podmiotami powiązanymi

  , ceny transferowe

  Od 1 stycznia br. niektórzy podatnicy muszą przygotowywać analizę danych porównawczych (benchmark) dla transakcji z podmiotami powiązanymi. W tym celu można wykorzystać informacje z komercyjnych baz danych. Z początkiem roku zaczęły obowiązywać kolejne przepisy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach dotyczą regulacji […]

  Czytaj więcej

 • Zmiana przepisów o terminach (sobota)

  , prawo

  Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy przepisy KC regulujące sposób liczenia terminów.  Dotychczas, jeżeli  koniec terminu do wykonania czynności przypadał na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływał dnia następnego. Obecnie przesunięcie terminu będzie miało miejsce także wtedy, gdy termin upływa w sobotę – w takim przypadku termin upłynie następnego dnia, który […]

  Czytaj więcej

 • Poważne sankcje za brak dokumentacji

  , podatki

  Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się przepisy dotyczące cen transferowych, a tym samym zmianie może ulec obowiązek dokumentacyjny dla poszczególnych spółek. 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać znowelizowane ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje dotyczące cen transferowych. Nie oznacza to […]

  Czytaj więcej

Więcej artykułów