Galt - logo

Zmiana przepisów o terminach (sobota)

prawo

Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy przepisy KC regulujące sposób liczenia terminów.  Dotychczas, jeżeli  koniec terminu do wykonania czynności przypadał na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływał dnia następnego. Obecnie przesunięcie terminu będzie miało miejsce także wtedy, gdy termin upływa w sobotę – w takim przypadku termin upłynie następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Zmiana przepisów ma zastosowanie do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie nowej regulacji.


Wróć do listy