Galt - logo

Hotele

Nasi doradcy udzielają wsparcia inwestorom z branży hotelowej i sektora turystycznego m.in. w następujących obszarach:

  • Przeprowadzanie przeglądów podatkowych
  • Planowanie podatkowe oraz doradztwo w procesie akwizycji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw (nabycia, fuzje, konsolidacje, aporty przedsiębiorstw, likwidacje etc.)
  • Opracowywanie efektywnych podatkowo struktur finansowania przedsiębiorstw, identyfikacja możliwości restrukturyzacji finansowania
  • Doradztwo w zakresie podatkowego rozliczania bieżącej działalności hoteli
  • Weryfikacja rozliczeń odpisów amortyzacyjnych, ocena prawidłowości ustalenia wartości początkowej środków trwałych
  • Weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości

Osoby kontaktowe