Galt - logo

Magazyny

Nasi doradcy udzielają wsparcia przedsiębiorstwom inwestującym w sektorze magazynów m.in. w następujących obszarach:

 • Przeprowadzanie przeglądów typu due diligence, które w znacznym stopniu obniżają ryzyko planowanej transakcji nabycia nieruchomości
 • Weryfikacja umowy nabycia nieruchomości w zakresie jej zapisów podatkowych
 • Analiza przedmiotu transakcji w celu określenia skutków podatkowych nabycia
 • Doradztwo w zakresie opodatkowania alternatywnych form finansowania inwestycji
 • Doradztwo podatkowe przy rozliczeniu budowy wieloetapowego projektu budowlanego
 • Rozliczenie kosztów wykończenia powierzchni użytkowej
 • Rozliczenie kosztów z tytułu opłat eksploatacyjnych
 • Weryfikacja umowy najmu w zakresie jej zapisów podatkowych (m.in. kary umowne) oraz porozumień rozwiązujących
 • Doradztwo w zakresie rozliczenia usług najmu
 • Weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych z tytułu podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych
 • Weryfikacja amortyzacji podatkowej środków trwałych
 • Opracowanie poprawnego podatkowo sposobu sprzedaży centrum handlowego
 • Weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości
 • Planowanie podatkowe oraz doradztwo w procesie akwizycji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw (nabycia, fuzje, konsolidacje, aporty przedsiębiorstw, likwidacje etc.)

Osoby kontaktowe